Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

English schoolyear 6

Kärna skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Engelska är det språk som är mest spritt över världen. Engelska talas på jordens alla kontinenter t.ex. i länderna Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Engelskan är det vanligaste språket man använder när personer från olika länder och med olika språk ska prata och förstå varandra. De förmågor (skills) vi ska träna på är: * lyssna (listen) * prata (speak) * läsa (read) * skriva (write) Vi utgår från läromedlen "Grammie 3" och "What's up 6". Vi kommer också läsa fler böcker/texter samt göra andra tal- och skrivuppgifter under året där vi tränar på vår förståelse samt de olika förmågorna. Läxa kommer att ges varje vecka, men den kan komma att se olika ut. Ibland blir det nya ord eller uttryck samt läsning/översättning och ibland blir det prat- och skrivläxa. Det är viktigt att alltid göra sin läxa (öva hellre flera kortare stunder än en lång).

Du kommer att få lära dig:

Förstå talad och skriven engelska

Tala och skriva engelska

Använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd

Anpassa ditt språk efter mottagare

Uttrycka dina känslor och åsikter

Om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska talas och reflektera kring detta

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med olika ämnesområden och bygger upp samt utvecklar ditt ordförråd

Vi läser/lyssnar på engelska texter och instruktioner bl.a. ur What´s up? och Grammie 3

Vi lyssnar och tittar på engelska filmer och serier.

Vi skriver ord och meningar på engelska

Vi löser uppgifter i grammatikhäftet Grammie 3

Vi tränar på dialoger/presentationer, både i grupp, två och två och enskilt

Vi arbetar med översättningar och olika skrivuppgifter på classroom

Vi samtalar om levnadssätt och vanor i olika engelsktalande länder

Vi tränar ord och uttryck med hjälp av Bingel och quizlet

Vi läser engelska häften/böcker både enskilt och för varandra

Vi övar och lär oss med hjälp av gamla nationella prov

 

Detta är kunskapskraven:

Du kan förstå  ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till

Du kan förstå ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

Du kan följa muntliga instruktioner

Du kan följa instruktioner som du läser

Du kan säga ord och meningar som går att förstå

Du kan skriva ord och meningar som går att förstå

Du kan ställa frågor och svara på frågor när du pratar med andra

Du kan använda strategier för att öka förståelsen

Du kan berätta något (på svenska eller engelska) om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska och jämföra detta med hur du har det i Sverige

 

Så här skall du visa dina kunskaper:

Vara aktiv på lektioner

Visa att du förstår engelska texter, instruktioner, frågor samt svar

Visa att du utökar ditt engelska ordförråd och pratar engelska

Visa att du förstår när någon talar lugn och tydlig engelska

Genomföra de olika uppgifter och tester du får

Genomföra nationella proven


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska, en lärandematris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback