Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

LPP Tyska åk 8 Genau! 3 2019/2020

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Du lär dig att läsa, lyssna och skriva korta texter på tyska. Du tränar på tyska genom att göra många övningar och träna på glosor och grammatik.

 

Vi kommer att läsa och samtala om hur människor lever i målspråkets länder.

(ur Centralt innehåll Moderna Språk)

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Utveckla din förmåga att förstå talat och skrivet språk och att formulera dig och samspela med andra i tal och skrift.

Utveckla dina kunskaper om och din förståelse för olika sociala och kulturella företeelser i områden där språket används.

(ur syfte Moderna Språk)

Undervisningens innehåll

Vi arbetar med olika texter övningar
Tränar ord och fraser
Arbetar med dialoger
Lyssnar på musik
Lär oss om de tyska förbundsländerna
Lyssnar på en flicka som berättar om sitt liv i Frankfurt
Lär oss att använda substantiv i plural och uttrycket "es gibt"=det finns


 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Du förväntas kunna:
-använda ord och fraser som hör till området
-framföra  dialoger
-förstå en presentation
-göra en presentation
-använda pluralformer
-använda uttrycket "es gibt" + ackusativ

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Din förmåga att.

-förstå talad tyska(enkel och tydlig)
-använda ord och uttryck som hör till området
-framföra dialoger
-förstå en presentation
-använda pluralformer
-använda uttrycket "es gibt" + ackusativ


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
MODERNA SPRÅK, språkval kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter