Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Dans

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Dans för åk 1-3. v.45 HT-20

 

  • Dans-stopp
  • Spegeldans
  • Idol

 

 

 

  • Dans-stopp

Eleverna rör sig i hallen till musik. När musiken tystnar så ska eleven stå stilla. 

 

  • Spegel-dans

Eleverna går ihop 2 och 2 (ev 3). Eleverna ska sedan turas om att visa rörelser som den andra eleven ska härma.

 

  • Idol

Eleverna springer runt i hallen till musik. Några elever är tagare. Blir man plättad så springer man till en rockring och gör en rörelse. För att bli fri måste minst två stycken ställa sig i rockringar bredvid och härma rörelserna. Efter man blivit fri är man med i leken igen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback