Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Utvecklingssamtal ht19

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Du ska hålla i ditt eget utvecklingssamtal. När du gör det får du öva dig i att vara ordförande i ett möte, att utgå från en dagordning, öva dig i hur man förbereder sig inför ett möte och sätta upp mål för din skolgång.

Dagordning för samtalet

 

  • Hälsa alla välkomna
  • Använd dig av samtalsbilderna.
  • Berätta om de 3 prioriterade mål som du valt. 
  • Övriga frågor

Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Jag förbereder mitt utvecklingssamtal

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback