Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Fysik ellära, magnetism och elektronik

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

.

Ha koll på 

- Batteriet

- Statisk elektricitet

- Spänning och ström

- Likström och växelström

- Elektriska kopplingar

- Elsäkerhet

- Magnetfält

- Elektromagnetism

- Generatorn och elmotorn

- Transformatorn

- Resistorn och beräkna resistans

- Ohms lag

- Dioden och lysdioden

- Kondensatorn

- Transistorn


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Fysik ellära, magnetism och elektronik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback