Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Berättande texter (SKRIVA)

Kattarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med berättande texter för att du ska bli säkrare på dess struktur och språkliga drag.

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sina förmågor att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • ge omdömen om och bearbeta text

Innehåll

Vad?:

 • berättande texters struktur
 • sambandsord
 • tips på inledning
 • avslutning av berättande texter
 • miljö- och personbeskrivningar
 • prepositioner

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • skrivuppgift

Bedömning

Hur säker du är på berättande texters:

* innehåll
* struktur
* språkliga drag

och hur du visar detta. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris för berättande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback