Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Taluppfattning och tals användning 7d

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Planering för första området i matematik årskurs 7.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vi beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

Mål för arbetsområdet

Inom detta arbetsområdet kommer du att lära dig:

 • positionssystemet och de fyra räknesätten

 • numeriska uttryck och prioriteringsreglerna

 • utföra beräkningar med tal i bråk- och decimalform

 • utföra beräkningar med negativa tal

 • metoder för multiplikation och division med små och stora tal

 • avrundning och överslagsräkning

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetsformer och bedömning

 

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken kommer också att ges. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Läxa ges i form av att du ansvarar för att följa den uppsatta planeringen. Området kommer bedömas bl.a. muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, redovisningar samt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Taluppfattning och tals användning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback