Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema jaget - huspromenad

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Huspromenad som en del av tema Jaget. Vi kopplar det till de globala målen - Min farmor och jag.

Huspromenad

Mål/syfte

Målet är att skapa en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet. Barnen får visa sin hemmiljö för

sina kamrater och pedagoger. Vi ser rörelse som en viktig aspekt i aktiviteten. Barnen får orientera sig

i närmiljön.

Förberedelser

Innan vi går informerar vi om projektet för de berörda föräldrarna och får tillåtelse att fotografera

barnet utanför hemmet. Vi kollar upp var barnet bor och tar med oss iPad för fotografering. Vi strävar

efter använda oss av en scaffolding/stöttande undervisningsmiljö för att sedan hur vi kan gå vidare

med bilderna och vad barnen säger samt vad de observerar på promenaden.

Uppgift/utmaning till barnen/pedagogerna

Pedagogerna informerar föräldrarna. Vår utmaning kommer bestå i att använda oss av

scaffolding/stöttande undervisning i form av att ställa frågor och skapa en meningsfull promenad

utifrån barnens perspektiv.

Utmaningen för barnen ligger i att våga ställa sig framför sin dörr och säga: “Här bor jag!”. Därmed

skapar vi förutsättning för att barnen ska kunna uttrycka sig.

Processen: Vad/hur gjorde barnen?

Barnen har utfört promenaderna med en positiv inställning och har verkat tycka att det är roligt att vara

ute och gå. När vi kommit fram till deras hus har de ställt sig framför dörren som förväntat. Vissa barn

bjuder in de andra barnen i sin trädgård och vill gärna visa upp, medan andra blir mer blyga när vi

anländer.

Vilket lärande/vilka lärprocesser ser vi?

Vi ser en självständighet när barnen bjuder in till att titta på deras hus. Vi har utmanat barnen i att

berätta om sitt hus, t.ex. var de har sitt rum, var köket är, etc. Barnen utmanas också i att gå långt och

övas i sitt tålamod att nå målet vilket har gått över förväntan. Barnen har fått ett inflytande i

promenaderna med att vi uppmärksammat vad de vill berätta och vad de vill sjunga t.ex.

Reflektion/tankar

 

Utveckling/Hur går vi vidare? Bokläsning, statistik kring familjemedlemmar/skapande?


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback