Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 6

Orientering och allmansrätten

Grunnebacka skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

I det här arbetsområdet kommer vi jobba både teoretiskt och praktisk med orientering och allemansrätten.

 

Lokal pedagogisk planering: Idrott och hälsa

 

Friluftsliv/orientering(vecka 40-43)

 

Beskrivning av arbetsområdet

 

Under denna period kommer du få lära dig att orientera efter enkla karttecken samt förstå hur en karta är uppbyggd med färger, symboler och skala. Vi kommer att vara både runt skolområdet samt i skogen. Du kommer också lära dig mer om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Vi kommer att prata om hur man klär sig vilken utrustning man behöver samt hur man vistas  i naturen. Vi kommer att prova att orientera med kompass för att träna på att passa kartan.

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

 Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg.

Kartors uppbyggnad och symboler.

 

 

 

Bedömning:

 

  • Delta i undervisningen.
  • Känna till vad de olika färgerna på kartan symboliserar.
  • Känna till några av våra vanligaste karttecken.
  • Känna till vad det innebär att passa kartan. 
  • Kunna röra dig i kända miljöer med hjälp av karta.
  • Kunna leka lekar och genomföra olika fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Känna till rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Visa säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.(Ta instruktioner och följa regler)
  • Förmågan att anpassa sin klädsel vid aktiviteter utomhus.
  • Svar på frågor skriftligt angående Allemansrätten och friluftsliv

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback