Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

2 Minute Speech, ht19

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

“Speech is power; speech is to persuade, to convert, to compel.” ― Ralph Waldo Emerson

Syfte

De mål från syftet i Lgr11 som planeringen har utgått ifrån.

Undervisningen

Eleverna ska få lyssna och se på olika tal, samt lära sig om olika strategier för hur man håller tal som fängslar publiken. Slutligen skriver, redigerar, tränar och framför eleverna ett eget tal på engelska.

Konkretiserade mål

  • Lära sig om olika strategier för att hålla tal som fängslar publiken. 

  • Hålla ett eget, kort tal på engelska om ett förutbestämt ämne.

Bedömning

Bedömningen sker enligt matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
2 Minute Speech
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback