Skolbanken Logo
Skolbanken

Hemkunskap

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Hemkunskap där vi tvättar, skära grönsaker, lagar mat, bakar, dukar, duka av, diskar mm.

På hemkunskapen gör vi olika aktiviteter så som att: tvätta, skära grönsaker, laga enkel mat, baka, duka, duka av, diska mm.

Eleverna turas om att göra olika aktiviteter.

Vi läser recept och instruktioner.

Vi bakar och lagar enkel mat och olika metoder för detta ex. koka, steka mm.

Vi äter tillsammans i ADL köket.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel ingår.

Vi besöker återvinningsstationen.


Läroplanskopplingar

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Rutiner för måltider.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Samband mellan mat och hälsa.

Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

Återvinning och hur den fungerar.

Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback