Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott och hälsa

TA BORT FD Henåns skola SÄR, Orust kommun · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi lär oss att ensamma och tillsammans leka och idrotta inom- och utomhus. Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa.

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • byta om inför idrottslektionen samt duscha efteråt.
 • delta i olika aktiviteter utom- och inomhus och våga prova nya saker.
 • utföra olika rörelser med kontroll, fristående och med redskap.
 • något om vad du bör äta för att må bra och vad du kan göra för att återhämta dig efter aktiviteter och skola.
 • samarbeta med andra, visa hänsyn, följa reglerna och kunna hantera en förlust när vi leker eller spelar något.

Arbetssätt och undervisning:

 • instruktioner av lärare och andra elever
 • praktiska övningar          
 • Alla ska byta om inför idrottslektionerna och duscha efteråt.
 • Vi  kommer att använda kroppen och röra oss på olika sätt t.ex. träna grundrörelser som krypa, åla, gå, springa, hoppa och klättra i lekar och genom att använda olika redskap.
 • Vi ska ha dans- och rörelselekar till musik.
 • För att träna samarbete skall vi ha samarbetsövningar två och två men också i grupper samt leka.
 • Vi ska träna vårt bollsinne, träna bollspel och andra ”lagsporter”.
 • Vi provar olika aktiviteter som t.ex. friidrott, skridskoåkning, pingis, utevistelser, orientering, pulkaåkning m.m.
 • Vi ska lära oss något om hur vi bör äta och sova för att må bra, lära oss avslappning i samband med aktiviteter 
 • Vi kommer att samtala om is-, bad- och båtvett samt allemansrätten.
 • Vid besök i simhall kommer vi att träna att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera en lektion eller del av lektion med stöd av vuxen.

 

Dina förmågor visar du genom att:

Förmågan att reflektera tränar du

 • när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • när du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

Din kommunikativa förmåga tränar du

 • när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • när du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 Din sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och idrotter och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.

Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp

Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter