Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Sp7 La escuela y el tiempo, v. 41-47

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

I det här arbetsområdet ska vi jobba med ord och fraser för skolan. Vi kommer också att lära oss att prata om vädret.

 

Semana

Martes (tisdag)

Miércoles (onsdag)

Jueves(torsdag)

41

Speed dating: Berätta om din familj
Vi jobbar med övningar till texten ”Mi prima” (s. 28-32)

Text: La escuela (s.24-25)

Quizlet:

https://quizlet.com/_3u47np

 

Övningar s.38-39 i övn.boken

 

Hörövningar och muntliga övningar s.40-41 i övningsboken

Test: Mi prima s.16 (LH s. 111-112)

Extrauppgifter

Repetition

 

Läxa: Ord & Fraser s.24-25 i textboken

 

42

Text: En el recreo (s.26)

Quizlet:

https://quizlet.com/_2nh3on

Övningar s.42-43 övn.bok

 

Genomgång: verbet estar.

 

Genomgång: klockan. (s.27)

Quizlet:

https://quizlet.com/_78msfm

 

Övningar s.44-45 i övn.boken

 

 

 Test: Skriv meningar med klassrumsuttryck

 

Arbeta klart med övningar/extrauppgifter från LH.

Läxa: Träna på läs- och hörförståelse s. 24-29 + frågor (Quizlet https://quizlet.com/_78m6zo)

43

Text: En el cole (s.28-29)

Quizlet:

https://quizlet.com/_3wukq5

 

Övningar s.46 – 49 i övn.bok.

Genomgång veckodagarna

 

Fortsatt arbete med texten och övningar på s.50-51 i övn.bok.

 

Test: Läs- och hörförståelse (LH:Escucha + Lee s.158-159)

Rita, skriv och berätta om dig själv och din skoldag s.53 övn.boken.

 

44

Vacaciones de otoño (höstlov)

 

Vacaciones de otoño (höstlov)

Vacaciones de otoño (höstlov)

 

45

Text:¿Qué tiempo hace? (s.36-37)

Quizlet:

https://quizlet.com/_78nawu

PROVLAPP

Text: El clima de tres ciudades (s.38-39) + siffror 20-100+ årstider

Öb s.58-60

46

Öb s.61-65 Gör färdigt allt du inte hunnit med

Repetition inför prov

Gör färdigt allt du inte hunnit med

Repetition inför prov

Gör färdigt allt du inte hunnit med

47

Prov

Ny planering

Ny planering

 

 Arbetsform:

Vi arbetar med att läsa och samtala om texter och övningar i boken, ser korta filmklipp och lyssnar på olika hörförståelseuppgifter.

Litteratur:

Colores 7, text- och övningsbok

Bedömning

·         Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

·         Läxförhör/diagnoser

·         Prov tisdag vecka 47

Mål

·         Att lära sig berätta om sig själv och någon annan (utseende, vad man gillar,

sin skoldag)

·         Att lära sig skolrelaterade ord och fraser, veckodagarna och klockan

·         Att lära sig om skolan i den spansktalande världen

·         Att lära sig årstider, väder-, tids- och mängduttryck, 20-100

·         Grammatik (substantiv, bestämd/obestämd artikel, verbet estar, tener que samt regelbundna –AR verb)

   

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
La escuela y el tiempo åk7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback