Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Hösten

Bergaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Undervisning

Vi kommer att:

  • Titta på film om hösten
  • Lyssna till texter och läsa texter som handlar om hösten.
  • Gå ut och titta på träden. Plocka höstlöv.
  • Skriva enkla faktatexter om hösten.
  • Göra höstbilder. Blanda färger med hjälp av grundfärger. Fotografera med Ipads.

 

Bedömning

 Du visar vad du lärt dig genom att:

  • Delta aktivt under lektionerna.
  • Delta i samtal i gruppen.
  • Berätta lite om vad som händer i naturen under hösten. Varför ändrar löven färg och varför faller de av?
  • Berätta om en enkel näringskedja och om ett kretslopp.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback