Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Kemi

·

Årskurs:

8 - 9

Hållbart Hudiksvall 2040

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Ett ämnesövergripande samarbete mellan NO och SO kring hållbar utveckling. För att se in i framtiden och ge framtiden bättre förutsättningar behöver man veta hur situationen ser ut idag. Därför inleder vi nu arbetet med att ta reda på begrepp och innehåll inom områden för hållbar utveckling, både inom geografiämnet och kemiämnet. Sedan ska ni i grupp tillsammans skapa en vision om hur ett hållbart Hudiksvall ser ut år 2040 kring material och energi. Er vision ska ni sedan presentera för personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, t.ex. skolans SO- och NO-lärare. Ni ska grafiskt visa hållbara livscykel-kedjor för material och energi i Hudiksvall år 2040. I dessa livscykel-kedjor ska ni beskriva var och hur produkter samt energi produceras och sedan transporteras till Hudiksvall. Ni ska även se hur produkterna och energin konsumeras och hanteras efter konsumtionen. Klicka på "Innehåll" för att se länken till dokumentet med planeringen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback