Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Slöjd, Matematik, Samhällskunskap, Fysik, Svenska, Idrott och hälsa, Teknik, Bild, Hem- och konsumentkunskap, Engelska, Geografi, Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Önnerödsskolan Tillsammans för Agenda 2030

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi kommer att arbeta på uppdrag av ett företag. Ni ska ta fram förslag hur de kan arbeta mot en hållbar utveckling. Vi lär om globala målen på so och no lektioner. Vi förbereder frågor inför företagsbesök och arbetar med lösningar i skolan. Under TEMA vecka 43, arbetar vi tis, ons och tors med att färdigställa era redovisningar.

Tillsammans för Agenda 2030

Uppdrag

Målet med uppdraget är att ni ,  tar fram en handlingsplan för hur ert företag kan bli bättre på att arbeta mot en hållbar framtid.

Ni kommer att presentera era förslag på posters, med modeller, digitala presentationer eller en filmer. Tillsammans i klassen får ni komma överens om vilket redovisningssätt som varje grupp ska använda. Ni ska använda minst ett av varje sätt per klass. 

All information som ni behöver om varje redovisningssätt, som tex storlek, deadline osv finns på Tellus hemsida. Där finns också inspiration för tex hur andras posters ser ut, filmer osv.:

Tillsammans för agenda 2030-elevresurs

När ni tar fram era förslag kommer ni att leta fakta och skriva texter där ni förklarar och argumenterar. Använd gärna diagram av olika slag för att visa varför något är viktigt, tex hur stor andel av våra bin som är hotade och riskerar att försvinna. Var också noga med att vara källkritisk och sålla i informationen. Ni ska också förbereda hur ni ska redovisa era förslag för företaget. Kanske ni skänker med något också, som tex ett insektshotell!

I uppgifterna nedan finns förslag på vad ni kan hjälpa företaget med. Tänk på att ni säkert kan komma på ännu fler bra förslag och att alltid ha faktabaserade argument.

 

Inlämning och redovisning

Läraren skapar en mapp i Google Drive. Där ska klassen lämna in sina posters, filmer och digitala presentationer. Det är viktigt att inlämningsdatumen hålls eftersom material ska gå till tryck eller sättas samman.

Tidsplan för inlämningar

25/10 Deadline för inlämning av poster för tryck

8/10  Deadline för inlämning av film och digitala presentationer

Redovisning för företagen i Landvetter kulturhus 

14/11 Önnerödsskolan 

 

Utställning i Bibliotek 

Allmänheten får ta del av era förslag veckan efter era företagsredovisningar i Landvetter  bibliotek. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 7 Hållbar energi för alla
Alla målen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback