Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Beskrivande text årskurs 5

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

I det här kapitlet ska du få lära dig hur man skriver faktatexter om länder. När man ska skriva och berätta om ett land måste man veta vad syftet med texten är, så att man vet vilka fakta man ska ta med och hur man ska organisera texten.

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

  • Kunna skriva en beskrivande text där verben står i presens (nutid).
  • Kunna använda ämnesspecifika ord som t.ex. statsskick, klimat, valuta och befolkning.
  • Kunna komparera adjektiv t.ex. lång, längre, längst.
  • Kunna göra jämförelser t.ex. Sverige är större än Norge.
  • Kunna skriva en beskrivande text utifrån den mall vi arbetat med.

Bedömning

Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Årskurs 5 Beskrivande text
Uppgifter
Skriv en egen beskrivande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback