Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO, året runt i naturen för åk.1 - Vattholma skola

Vattholmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar och färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet? Under den här perioden kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. Vi kommer också att på ett enkelt sätt lära oss att dokumentera vad vi lär oss.

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen och artbestämma några av de vanligaste träden och växterna i din närmiljö.

-Kunna göra enkla fältobservationer och dokumentera det du lär dig.

 

Nationella mål

• genomföra undersökningar

• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback