Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Höst

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska...

 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • kunna beskriva hur man känner igen hösten.
 • veta vad några olika djur gör på hösten.
 • veta varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • kunna namnet på några fåglar och andra djur.
 • kunna namnet på några olika träd och växter.Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • studera nedfallna löv på nära håll.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • Titta på olika hösttecken i närområdet. 
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film.

Bedömningen kommer att ske i matrisen "Gläntan 1-3 NO" 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter