Skolbanken Logo
Skolbanken

Slöjd åk 3-6

Kungsgårdsskolan, Säter · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Eleverna får arbeta i klassrummet med mentor viss tid i veckan. Slöjdlärare finns en lektion i veckan hos grundskolan. Eleverna får prova olika material, verktyg och tekniker för att skapa en produkt av enklare slag. Både textiler och träslag.

 

Slöjd

 

 

 

Pedagogisk planering grundsärskolan åk 1-6

 

 

 

Läsåret 21/22

 

Övergripande mål och läroplanens syfte:

 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och tekniker.

 

 

 

Konkretiserade mål för eleverna

 

Du ska:

 

·         kunna känna till några olika material

 

·         kunna använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt

 

·         ha provat olika tekniker

 

·         kunna följa en arbetsbeskrivning

 

·         kunna berätta om ditt arbete med ord och bild

 

Arbetssätt - undervisningens innehåll

 

Du kommer att få:

 

·         lära dig om olika material

 

·         lära dig att använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt

 

·         prova olika tekniker

 

·         lära dig att följa en arbetsbeskrivning

 

·         berätta om ditt arbete med ord och bild

 

Bedömning 

 

Vi kommer att bedöma:

 

·         dina kunskaper om olika material

 

·         din förmåga att använda olika redskap och verktyg

 

·         dina kunskaper om olika tekniker

 

·         din förmåga att berätta om ditt arbete

 

·         din förmåga att använda ord och begrepp inom ämnet slöjd

 

 Kopplingar till läroplan

 

 

Syfte formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

 

 

Syfte välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

 

Syfte undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och

 

 

Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll

 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

 

 

Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

 

Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

 

 

Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter