Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Människokroppen

Skebo skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Vi kommer att lära oss om människokroppen, bland annat om kroppens organ, deras namn, utseende, placering och funktion. Vi kommer att se film, ha genomgångar med diskussionsmöjligheter, samt göra experiment och undersökningar.

Syfte - förmågor som ska tränas

Centralt innehåll

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
- genomgångar med diskussioner,
- experiment och försök med dokumentering,
- filmer

Vi kommer även att arbeta med olika faktatexter och instuderingsfrågor.

 

 

 

Bedömning och Kunskapskrav (matris)

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Biologi - Människokroppen
Uppgifter
Celler.
Visa vad du kan om människokroppen
Blodet
Visa vad du kan biologi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback