Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik åk 3

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Tekniska lösningar och hur de utvecklats över tid

Genom vårt temaarbete kommer vi att beröra tekniska lösningar i människans vardag och hur dessa förändrats över tid

 

Vi kommer att arbeta med: 

Puls Teknikbok

Läsa texter kring forntiden och tekniska lösningar som kan spåras till idag

Konstruera egna tekniska lösningar som kan spåras till forntiden och nutid

Göra skisser av tekniska föremål och dess utveckling

Lära oss om tekniska föremål i vardagen och var vi kan hitta teknik 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

Berätta om en teknisk lösning och hur denna förändrats över tid

Rita en skiss av en teknisk konstruktion

Genomföra en teknisk konstruktion som kan spåras till forntiden

Jämföra ett tekniskt föremål som fanns redan på forntiden med nutid

Kunna beskriva och resonera kring hur och varför tekniken förändrats över tid

 

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter