Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Gränbyskolan Geografi år 6 2019/2020

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Vad vet du egentligen om Europa? I detta arbetsområde skall vi lära oss mer om vår världsdel och hur vi människor påverkar och påverkas av den.

Ämnesmål till dig som elev

 • Kunna använda en kartbok på korrekt sätt
 • Kunna peka ut viktiga länder i Europa på en karta och känna till dess huvudstäder
 • Kunna peka ut några bergskedjor, hav och stora öar i Europa
 • Känna till naturens krafter som bygger upp  och bryter ner jordytan
 • Känna till natur- och kulturlandskapen i de olika regionerna i Europa
 • Känna till var befolkningen är tät respektive gles i Europa
 • Kunna räkna upp några naturtillgångar i Europa och ange om de är ändliga eller förnybara
 • Kunna centrala ord och begrepp i geografi

Arbetsformer

Bedömning

Så här skall du visa vad du kan:

 • arbeta aktivt under lektionerna
 • ha ett skriftligt prov (eller annat sätt efter diskussion)
 • göra kartprov

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 4-6
Uppgifter
Detta ska du lära dig i geografi år 6
Geografiprov år 6
Geografiska begrepp
Europas vatten och bergskedjor
Europasammanfattning
Europas Facit länder och huvudstäder
Instuderingsfrågor 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback