Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Läsförståelse

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Första delen av terminen har vi arbetat med läsförståelse. Vi har läst flertalet korta texter i olika genrer för att träna på att läsa mellan och bortom raderna. Arbetsområdet har avslutats med att ni utfört ett gammalt nationellt prov.

Långsiktiga Mål.

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt Innehåll

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Målet med undervisningen

  •  Läsa och svara på frågor.

  • Diskutera texterna i grupp.

 

Genomförande

Du kommer att få

  • läsa texter
  • Diskutera de texter som du läst i liten grupp
  • Du kommer att få svara på frågor om texten

Redovisning

  • Du visar din förmåga att läsa och förstå genom att utföra ett gammalt nationellt prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback