Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering- mall Hällingsjöskolan

Hällingsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Mall för pedagogisk planering

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Endast gröna kopplingar! (Syfte)
Här kopplas till kursplanernas syftestext, de kvalitativa förmågor som ska utvecklas långsiktigt genom hela grundskolan. Här kan man också koppla till kapitel två i Lgr 11. Tänk på att det du kopplar till också ska kunna bedömas och att eleverna ska få möjlighet att träna på och utveckla dessa förmågor i undervisningen. Det ska finnas en röd tråd genom planeringens alla delar.

För yngre elever kan man konkretisera syftestexternas förmågor. Man kan också välja ut delar av syftesformuleringarna utifrån det som just nu fokuseras i arbetsområdet och det som främst tränas och bedöms.

Exempel:
Du ska utveckla din förmåga att använda fysikens begrepp solen, månen och jorden för att kunna beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.

(Ta bort all denna text och skriv din egen.)

Undervisning och arbetsformer

Endast lila kopplingar! (Centralt innehåll)
Här beskriver man hur arbetet kommer att ske.

Exempel:
Så här kommer vi att arbeta:
Både enskilt och i grupp
måla 
se på film.

(Ta bort all denna text och skriv din egen.)

 

Bedömning - vad och hur

Viktigt att man både skriver vad som ska bedömas och hur du som lärare kommer att bedöma detta.

Vad
Beskrivningen av bedömningen fokuserar på vad som står i kunskapskraven men utan värdeorden.

Exempel:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • beskriva hur det blir dag och natt
  • beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.


Hur
På en punktlista konkretiseras den aktivitet som ordnas för att elevens förmåga och kunskap ska bli synlig. (Här kan man fråga eleverna hur de vill visa vad de kan.)

Exempel:
Hur:

  • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
  • jag läser din texter.


(Ta bort all denna text och skriv din egen.)

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback