Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Konsten att tala och hålla presentation

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Alla kommer vi någon gång i livet tala inför andra. Ni har säkert redan gjort det flera gånger i låg-, mellan och även nu på högstadiet. Men trots detta är många elever nervösa inför redovisningar och att tala inför andra. Detta ska vi råda bot för i det kommande arbetsområdet. Det går nämligen att jobba bort en del av nervositeten och i slutändan bli duktig på att tala inför andra.

Mål

Att utveckla säkerhet i att tala inför andra och att presentera en text. Att delta i och leda ett samtal. Att sammanfatta en diskussion. Förbättra ordkunskap samt stärka läsförståelsen. 

Arbetets innehåll

Teori, läsning av texter, talövningar i grupp

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer arbeta med boken Studio Svenska 4 samt tillhörande arbetsbok. 

Öva på att presentera en text, delta i samt leda ett samtal.

Öva på gamla Nationella prov.

Öva på att variera språket och att använda referatmarkörer, retoriska frågor samt hur man ställer följdfrågor m.m.

Vi kommer även att jobba med ordkunskap och läsförståelse. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker under tiden du gör talövningar genom formativ bedömning.

Muntligt nationellt prov v. 45

De olika kunskapskriterierna kan du se i matrisen nedan; 

 

Planering

Under v. 42-45


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris NP delprov A, åk 9 - svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback