Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

3

Vi reser bakåt i tiden.

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 10 november 2019

Från när inlandsisen låg kilometertjock till när vikingarna for runt på haven. Vilka spår hittar vi i naturen efter istiden? Hur levde de första människorna som kom när isen hade smält? Hur kan man veta allt? Vad betyder historiska källor? Det här är bara några av alla frågeställningar som vi kommer att diskutera och söka svar på i vårt arbete med forntiden.

Vad ska vi lära oss?

 • söka information ur någon källa, samla nyckelord ur källorna i en tankekarta, utifrån nyckelorden skriva en beskrivande text/faktatext om människans tidiga historia som innehåller ämnesspecifika ord och begrepp samt förstärka och förtydliga budskapet med bilder.
 • beskriva några spår från forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • markera de olika tidsperioderna på en tidslinje.

 

Hur ska vi lära oss? Undervisningen:

Du samlar kunskap och tränar genom att

 • lyssna på, ställa frågor till och diskutera utifrån olika presentationer om tidsåldrarna
 • se filmer
 • läsa fakta i böcker, samla nyckelord i tankekarta samt skriva en text utifrån en stödstruktur 
 • få besök av expert och få ta del av temalådor
 • rita och skapa
 • gör egna frågor till en kahoot
 • Begrepp: tidslinje, istid, jägarestenåldern, stenåldern, järnåldern, bronsåldern, viking, arkeolog, 

   

 

Hur ser jag att du har lärt dig? Bedömning:

Du kan skriva en faktatext och rita bilder som passar innehållet.

Du kan förklara i vilken ordning de olika tidsperioderna kommer och vad som är typiskt med de.

Du kan beskriva hur livet under forntiden såg ut för barn, män och kvinnor och vilka spår det finns från forntiden.

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vad minns du?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback