Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Franska åk 8 - L'amour

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Bonjour! Vårt andra arbetsområde i höst kommer att handla om kärlek och känslor. Ett spännande arbetsområde, eller hur?

   

                                                                  

 

  

Chapitre 2 - Je t'aime

Tid: v 42 – 51

 

                                                                                               Varför ska vi arbeta med det här?

 

Kapitel 2 i vårt läromedel Chez nous 3 handlar om kärlek. Du kommer att få utveckla ditt ordförråd med kärleksord, läsa texter som handlar om kända kärlekspar, lyssna till kärlekssånger  och även läsa dikter som handlar om kärlek.

 Enligt kursplanens centrala innehåll ska också undervisningen innehålla och främja förståelsen och produktionen av följande:

 

-       - Olika former av samtal och dialoger (T.ex. två ungdomar som pratar om kärlek s. 32 i textboken)

 

-       -  Sånger och dikter

 

-        -Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

-       - Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 

-       -  Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 

-       - Du kommer att få träna dig i att prata om vardagliga ämnen (känslor)

 

-        - Du får öva dig i att använda ett antal telefonfraser

 

-       -  Böjning av regelbundna ir- och re-verb i presens

 

-       -  Böjning av de oregelbundna verben pouvoir och vouloir i presens

 

-        - Adjektivets böjning

 

-       -  Ordningstal

 

-       -  Pronomen som direkt objekt

 

-       -  Demonstrativa pronomen

 

-        - Lite information om furstendömet Monaco

 

-       -  Lite information om Jacques Prévert

 

 

 

Det här ska du lära dig:

 

-       -  Du ska behärska ord och uttryck som hör till de texter vi arbetar med

 

-       -  Du ska kunna böja de oregelbundna verben pouvoir och vouloir i presens

 

-        - Du ska kunna böja de regelbundna ir- och re-verben i presens

 

-        - Du ska kunna skriva en dikt på franska

 

-       -  Du ska kunna böja adjektiv

 

-        - Du ska kunna böja demonstrativa pronomen

 

-       -  Du ska känna till något om den franska poeten Jacques Prévert

 

-       -  Du ska känna till något om furstendömet Monaco

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att utgå ifrån kapitlen 2a, 2b och 2c som behandlar ämnet kärlek och känslor. Under perioden kommer vi att variera arbetssätten; ibland arbetar eleverna enskilt, ibland i mindre grupper och givetvis också i helklass. Vi kommer att lyssna på fransk musik och läsa och skriva dikter på franska.

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

-        - Din aktivitet på lektionerna

 

-        - Läxförhör

 

-       -  Prov den 26 november

 

 

 

Så här kan du påverka:

 

 Du får gärna lämna förslag på något som intresserar dig inom ämnesområdet.!

 

Användbara länkar:

 

https://www.youtube.com/watch?v=MalR-e4IgAs&t=4s   (Jacques Prévert)

 

https://www.youtube.com/watch?v=McF-ZsJi9Qo  (Louane)

 

 

 

Kunskapskrav som provet testar:

 

 

                  E

                        C

                       A

Läsa

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Höra

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i

tydligt talat, enkelt språk i

lugnt tempo om vardagliga

och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Samtala

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär planering v. 42–51

 

Semaine

Lundi

Mardi

Jeudi

42

-        Livre d’ex p 38, le coup d’envoi

-        Le livre de texte p 26–27, chapitre 1c Le retour malheureux

 

-        Pronoms possessifs

-        Le livre d’ex p 41-43

-        Commnuniquer en français, décrire une ville (Durée: 3 cours)

Devoir semaine 42:

Du lär dig 20 glosor från texten la Belgique, se textboken s 130–131

-         Un clip - le verbe aller https://www.youtube.com/watch?v=y47eSlLSxa0https:

-        Le livre de texte, p 108 et 29, futur proche

-        Un nouveau planning

-        Commnuniquer en français, décrire une ville

 

43

-        Communiquer en français, décrire une ville

-    Vous présentez vous villes à tour de rôle

 - Alors demande! L’amour, www.urskola.se

- Le livre d’ex, coup d’envoi

- Livre de texte p 32, chapitre 2a Je t’aime

 

 

 

 

Devoir semaine 43:         Futur proche, se textboken s 108 och s 29 och possessiva pronomen se textboken s 105

 

-        Livre de texte p 118 et 122, les verbes pouvoir et vouloir et le verbe finir p 38

-        Livre d’ex p 55 et 64

-        Une chanson – Tu m’a promis

-        Livre d’ex p 50-53

-        Livre d’ex p 62-63, le verbe finir

 

45

-        Livre d’ex p 57, Ecoutez! ex 11

-        Dialogue, kopieringsunderlag 1

 

-        Livre de texte p 107, pronoms démonstratifs

-        Livre d’ex p 54

 

     

 

Devoir semaine 45:

 Böjningen av verben pouvoir s 118, vouloir s 122 och finir s 38 i presens

-        Les pronoms démonstratifs, kopieringsunderlag 2

-        Kontrollera att du har gjort alla övningar som hör till chapitre 2a!

-        Livre d’ex p 58, Coup d’envoi

-        Livre de texte p 36-37, chapitre 2b Tout est bien qui finit bien

 

46

-Provsammanställning

- www.ovningsmastaren.se

-        Livre de texte p 36–37, chapitre 2b Tout est bien qui finit bien

 

 

 

 

Devoir semaine 46:

 Demonstrativa pronomen s 107 i textboken och ord och uttryck till kapitel 2a s 132 i textboken

     https://urskola.se/Produkter/160811-Kortfilmsklubben-franska-Ming-d-or

·         Vi skapar dialoger i grupper om fyra elever

47

-        Livre d’ex p 59–61

        

 

-        Dialogue, kopieringsunderlag 5

-        Livre d’ex p 67, ex 15 Ecoutez!

-        Livre de texte p 100–101, l’adjéctif

-        Livre d’ex p 67

 

     

Devoir semaine 47:

Lyssna på kapitel 2b Tout est bien qui finit bien s 36–37 i textboken och lär dig orden och uttrycken på s 132. Använd: www.ovningsmastaren.se!

-        Livre d’ex p 68, coup d’envoi

-        Livre de texte p 40–41, chapitre 2c Mon premier amour

-        Kontrollera att du har gjort alla övningar till kapitel 2b!

 

48

 

-        Livre de texte p 104, pronoms

-        Livre d’ex p 69–77

-        Les adjectifs, kopieringsunderlag 7

-        Test de français

 

-        Quelqu’un m’a dit, kopieringsundelag 8:1

-        http://urskola.se/Produkter/160811-Kortfilmsklubben-franska-Ming-d-or

 

49

 

-        Le court-métrage ”Aime-moi!” + feuilles de travail

 

-        Återlämning av prov

 

Devoir semaine 49:

Textboken s 100–101, Adjectif

 

50

-        Ecrire des poèmes!

-          Betygsprat/film

 

 Devoir semaine 50:

Textboken s 132–133 (cet été- là-je propose) + verbet attendre p 42 Använd: www.ovningsmastaren.se!

 Betygsprat/film

51

 

-          Julen i Frankrike

 

 

Joyeux Noël et Bonne Année!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback