Skolbanken Logo
Skolbanken

Samarbete, koncentration, logiskt tänkande, kategorisering

Wäktars, Mariehamn - slutgallrad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Att kunna koncentrera sig, samarbeta och tänka logiskt är viktigt både nu när barnen är små och blir bara viktigare i takt med att barnen växer och blir äldre. Barnen lär sig hela livet och ju tidigare man börjar lägga grunden desto lättare är det för barnen att möta framtida utmaningar.

HÖSTEN     2019


Att kunna koncentrera sig, samarbeta och tänka logiskt är viktigt både nu när barnen är små och blir bara viktigare i takt med att barnen växer och blir äldre.
Dessa färdigheter behövs inte endast på daghemmet och i skolan utan är även viktiga färdigheter i vuxenlivet.


Vi väljer därför att fokusera på dessa färdigheter redan nu. Barnen lär sig genom hela livet och ju tidigare man börjar lägga grunden desto lättare är det för barnen att möta framtida utmaningar.


Vi integrerar våra övningar i vår dagliga verksamhet samt delar in barnen i mindre grupper. Samarbete tränas bland annat genom att leka fri lek, gymnastikstunder samt genom pyssel eller pussel tillsammans.
Koncentrationen tränas bland annat när barnen kommer in i en viss lek, ensamlek eller tillsammanslek. Vi kommer därför att göra lugnare miljöer där endast en viss sorts lek eller aktivitet kan utföras. Detta för att barnen inte ska bli distraherade av annat som sker runt omkring och tappa koncentrationen.
Logiskt tänkande är ett mycket stort område, men vi kommer att koncentrera oss främst på att sortera och kategorisera olika saker. Detta genom att till exempel sortera olika material eller färger; Lego i en låda och bilar i en annan. Logiskt tänkande tränas även när barnen pusslar och pysslar: Hur ska jag vända pusselbiten? Varför fastnar inte pysslet och man sätter det bredvid limklicken?

 
Återkommande under hösten:
⦁ Salen, rörelsebanor, Mini-röris och Hoppa på 
 - Barnens kroppsuppfattning och grovmotorik utvecklas genom rörelse och lek
 - Ger möjlighet att öva samarbete och vänta på sin tur


⦁ Regler och rutiner
- Ger barnen trygghet och struktur i vardagen
- Ger viktiga verktyg för sociala sammanhang och skapande av vänskapsband
- Möjliggör för barnen att träna sina färdigheter i kända situationer; till exempel av- och påklädning vid in- och utgång


⦁ Fria leken
- Är en viktig del av verksamheten
- Stöder jag-utvecklingen, den sociala förmågan, självständighet och empati
- Barnet utvecklar sin koncentration, sin initiativförmåga, förmåga att hantera besvikelser, samarbetsförmåga och att lösa konflikter


⦁ Sånger, ramsor och sagor
- Förekommer både inplanerat och spontant
- Viktigt för den tidiga språkutvecklingen och intresset för språket
- Främjar logiskt och matematiskt tänkande (bl.a. räkneramsor)

⦁ Pyssel och pussel
- Stöder barnens logik, kreativa sida, koncentration samt slutförande av en uppgift
- Utvecklar finmotorik samt teckningsutveckling
- Tränar barnen i att vänta på sin tur och dela med sig


⦁ Genustänk och etnicitet
- Vi erbjuder barnen lika möjligheter oberoende av genus eller etnicitet
- Variation av böcker och leksaker; alla böcker / leksaker är inte tillgängliga hela tiden
- Utklädningskläder utmanar till lek samt tränar deras av- och påklädning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback