Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Samhällskunskap för åk 6 - Att leva i samhället

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Under arbetsområdet får du lära dig att om lagar och regler, hur man gör upp en budget och familjens ekonomi.

Att leva i samhället

1. Att leva i samhället

- lagar och regler

- allemansrätten

- polisens arbete

- familjens pengar

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med boken Samhällskunskap, där du får svara på frågor och läsa text.

Du kommer även att få titta på film som hör till arbetsområdet, samt delta i diskussioner och genomgångar.

5. Bedömning

Ditt arbete under lektionerna och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar bedöms löpande av läraren. Du kommer även att få göra inlämningsuppgifter.

Du kommer att få tillfälle att visa vad du lärt dig under arbetsområdet genom att göra en skriftlig kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

du skall känna till varför vi har lagar och regler 

- du skall känna till några olika lagar och vad som händer när man bryter mot lagen

- du skall känna till hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället

- du skall ha förståelse för hur du kan hantera dina egna pengar 

- du skall känna till hur man gör en enkel budget och vad familjens pengar behöver räcka till

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap för åk 6 - Att leva i samhället
Uppgifter
Instuderingshäfte till ”Att leva i samhället”
Prov i samhällskunskap 25/10

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback