Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

2 - Samband och förändring

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Under det här arbetsområdet kommer vi jobba med både koordinatsystem med grafer och procentuell förändring. Ni kommer få lära er hur en kan använda förändringsfaktor för att beräkna upprepad procentuell förändring och vad proportionalitet innebär.

1. Konkretisering av syfte

Förmågorna ni kommer få chansen att utveckla är begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation. 

2. Undervisningens innehåll 

Under lektionerna kommer vi dels använda oss av boken, instruktionsfilmer, arbetsblad och gruppdiskussioner.

3. Bedömningsuppgifter

Ni kommer bli bedömda på prov samt ert arbete under lektionerna.

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

Provdatum: http://palmbladprovschema.blogspot.com/p/ak-9.html

Instruktionsfilmer och detaljplanering: http://palmbladjon.weebly.com/

6. Centralt innehåll

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer inom olika ämnesområden.
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback