Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Svenska - läsa och skriva åk 3

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Samtal, läsning och skrivning lyfts i meningsfulla sammanhang.

 

Syfte är att 

 • du ska läsa för att träna avkodning och läsflyt.
 • du ska använda lässtrategierna att förutspå, reda ut nya ord och begrepp, ställa frågor, sammanfatta en text och skapa inre bilder, för att förstå texten på flera nivåer och för att få en rikare läsupplevelse.
 • du ska bli medveten om att j-ljudet ofta stavas med j eller g men det kan också stavas med dj, lj, gj, hj och y.
 • du ska kunna stava ett tiotal av de ord som är aktuella i kapitel 3A och 3B i Livet i Bokstavslandet: djupblå, djärv, gest, djungel, slogan, sällan, värker, vacker, regnbåge och paff.
 • du ska träna på att skiva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • du ska känna till den berättande textens typiska uppbyggnad och språkliga drag och genom det bekanta sig med strategin att sammanfatta.
 • du ska skriva egna meningar av de ord som är aktuella i kapitlet (ordväggen).

 

Arbetssätt och undervisning

 Undervisning där vi :

 • arbetar med olika lässtrategier  (Spågumman, Reportern, Detektiven, Cowboyen, Konstnären).
 • läser berättande texter.
 • samtalar och reflekterar över texters innehåll.
 • har högläsning några tillfällen i veckan.
 • övar i arbetsböcker och på arbetsblad.
 • övar språklära (j-ljudet).
 • arbetar enskilt, i lärpar och större grupper.
 • använder ett material som heter, Livet i Bokstavslandet.

Vi kommer att ha både läs-och skrivläxa, i syfte att automatisera avkodning, läsflyt, läsförståelse och att lära sig stava vanligt förekommande ord rätt i elevnära texter.  

Tidsram

Lå 19/20  v 43 - 47

Bedömning

Fortlöpande visar du hur din läsförmåga utvecklas i samtal kring det lästa, högläsning för en vuxen. Muntligt och skriftligt svara på frågor kring olika texter.  Din förmåga att självständigt använda de olika läsförståelsestrategierna.  Använda stor bokstav och punkt, mellanrum mellan ord, samt stava vanliga ord rätt. Skriva läsligt för hand eller skriva på dator.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback