Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. När du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. Men var kommer vattnet i kranen ifrån? I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Nu kommer ni att få plocka fram er nyfikenhet och upptäckarlusta!

 

Mål med detta arbetsområde är att du ska:

Målet med detta arbetsområde är att du ska:

 •  veta hur en vattenmolekyl är uppbyggd
 •  veta hur vattnets kretslopp fungerar
 •  Känna till de olika formerna av vatten

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • EPA-diskussioner
 • Praktiska uppgifter och laborationer
 • Arbete med begreppsförståelse
 • Läsa texter tillsammans 

Hur bedöms din förståelse 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Kunna förklara begrepp
 • Planera, genomföra och dokumentera laborationer
 • Delta i diskussioner

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Koll på NO 4 (kapitel 5)
 •  Begreppslistor
 •  Film: Om vatten (sli)
 •  Film: Kemi nästa (salt, vatten) (ur)

Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback