Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Revolutioner och mänskliga rättigheter

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Ämnesövergripande tema på revolutioner och mänskliga rättigheter.

Arbetsområde:

Revolutionernas påverkan då och nu. Revolutionerna under 1700 talet i Amerika och Frankrike påverkar samhällena och världen mer än vi tror. Vi kommer under arbetet analyser konsekvenserna och koppla dem till de mänskliga rättigheterna som skrivs ner samt se hur de efterlevs i samtida revolutioner, framförallt under den Arabiska våren

 

Konkreta mål:

Efter avslutade genomgångar och analyser kommer eleverna att göra en egen analys av artiklarna i FN:s deklaration samt Förklaringen av människans och medborgarens rättigheter från 1789. Kopplat till revolutioner då (1700-tal) och nu (Arabiska våren)

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Göra konkreta analyser av artiklar som bör påverka oss alla. Se hur historian påverkar oss samt hur vi kan dra lärdom av den.

Undervisning:

Undervisningen bygger på genomgångar, filmer, textmaterial samt tidigare kunskaper i revolutionerna i Frankrike och Amerika. 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Analys av de mänskliga rättigheterna från 1789 och 1948.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback