Skolbanken Logo
Skolbanken

PLANERING MUSIK, GRUNDSÄRSKOLAN. HT 2019.

Anpassad grundskola, Östhammar · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Puls och rytm, skapa, egenvärde, hörsel, spela, sjunga!!

Med hänsyn till 11 elevers (i olika årskurser3-9egna specifika behov är det inte alltid möjligt att helt följa den ordinarie skolplanen. Det har för mig inneburit att jag har valt att anpassa lektionerna till följande: 

- Eleverna ska känna att dom alla kan delta i musikens värld på sitt sätt. 

- Eleverna ska bli lyssnade på och finna en gemenskap genom musiken. 

- Eleverna ska efter varje lektion känna att dom tillfört någonting till sig själva. 

 
Denna termin kommer vi att lägga fokus på följande: 

  • VECKA 34-35: Fokus på att vi ska börja lära känna varann, eftersom jag är helt ny för dem. Sång, musiklyssnande, frågesport. 

  • VECKA 36: Hörseln och förebyggande av hörselskador(LP 4-6: Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd, LP 7-9: Röst- och hörselvård. Sångteknik och ljudnivåanpassning i musikaliska sammanhang. ). 

  • VECKA 37-38Puls och rytmSpela rytminstrument  och boomwhackers tillsammans. (LP 4-6Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier. Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser. Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel. LP 7-9Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrerMusikens byggstenar och formelement.). 

  • VECKA 39-41Lära oss tonnamnen på keyboarden, och spela enklare melodier. Skapa egna melodier. (LP 4-6Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel. Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild. LP 7-9Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrer. Komposition av egen musik, rytmer och rörelser). 

  • VECKA 42-4345-46: Skriva en sångtext eller raptext som vi sedan sjunger eller rapparLeka med rösten bl.a. i form av ljud som håller pulsen och skapar rytmer.(LP 4-6: Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier. Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel. Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild. LP 7-9Rösten som instrument i unison och enklare flerstämmig sång. Komposition av egen musik, rytmer och rörelserMusikens byggstenar och formelement. Hur de används för att musicera och komponera musik.). 

  • VECKA 47-50: . Lyssna på musik från olika stilar, kulturer och epokerPrata om och beskriva hur musiken kan påverka oss människor. Eleverna ska få lägga sina värdeord i musikens betydelse för var och en. Sjunga/rappa vår sång/rap.  (LP 4-6Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik. Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel. Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik. LP 7-9Musik och dans som uttryck i några olika kulturer förr och nu, till exempel klassisk musik, folkmusik och rockmusik. Några betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. Musikassociationer: bilder, känslor, åsikter och berättelser som kan uppstå när man lyssnar på musik.) 

 

Varje lektion inleds med att jag sjunger deras namn och vad namnen betyder. Efter det visar jag nästan alltid en inspirerande musikvideo. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback