Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnrättsvecka på Knopen

Förskolan Båten, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Årligen har vi en gemensam barnrättsvecka på förskolan, som infaller i samband med FN-dagen. Vår utgångspunkt ligger i FNs barnkonvention och vi vill synliggöra den för barnen.

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring?

Vi vill prata om barnkonventionen med barnen på olika sätt.

För att förtydliga väljer vi ut ett antal artiklar ur barnkonventionen.

Vi kommer även att summera veckan utifrån de tre "ledorden" (hämtade från Barnkonventionen)

- Jag är värdefull

- Jag får vara precis som jag är

- Jag har rätt att säga hur jag vill ha det

Vi pratar om ledorden och gör ett gemensamt handavtryckscollage.

Vi kommer att läsa 10 små kompisböcker, Liten och trygg och lyssna på Stopp min  kropp sången.

 

Varför valde vi detta projekt?

Vi tycker att det är ett viktigt ämne att ta upp och vi anser att barn har rätt till att få veta vilka rättigheter de har. I anslutning till FN-dagen har vi som tradition på förskolan att ha en barnrättsvecka med olika teman. Vi tar upp barnkonventionen på olika sätt och på ett sätt så att barnen ges möjlighet till en ökad förståelse för vad de har för rättigheter.

 

Hur ska vi gå tillväga? 

Vi kommer att arbeta med artiklarna på ett lekfullt och varierat sätt och erbjuda barnen olika uttryckmöjligheter för att bearbeta tankar och intryck från berörda artiklar. Dessa uttryckssätt är sång, drama, bild, text, film och skapande m.m.

 

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Under hela vecka 43 har vi barnsrättsvecka. Vi har fåtalet andra fasta aktiviteter och koncentrerar oss på ett gemensamt tema

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattor och observationer

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi använder denna planering som en projektstart och utvärderar sedan projektet med pedagoger och barn, med hjälp av utvärdering av projekt.

När ska det ske?

Under projektet fyller vi på i planeringen och efter avslutat projekt utvärderar vi med barngruppen.

Vem ansvarar för dokumentationen?

All personal hjälps åt att fotografera och observera barnen.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback