Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Så här arbetar vi

- Vi kommer se filmer.

- Läsa i läroboken Puls Historia, sökläsa och svara på tillhörande frågor.

- Vi samtalar och reflekterar.

 

- Vi kommer avsluta Stormaktstiden med ett prov.

Det här ska du kunna:

-Du ska utveckla dina kunskaper att göra jämförelser mellan dåtid och nutid.

-Du ska kunna resonera om hur och varför samhället och människors levnadsvillkor förändras.

Du ska känna till:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

-Vad stormaktstiden har betytt för Sverige idag.

-Vasaskeppet.

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser.

-Hur kungarna blev enväldiga.

-Hur adelns makt förändrades under denna tid.

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback