Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEGPEA0

APL Pedagogiskt arbete

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

APL i kursen pedagogiskt arbete

VAD:

Centralt innehåll för Pedagogiskt arbete:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

Lekens betydelse för barns lärande och växande.

Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.

Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.

Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.

 

HUR: 

Genom enskilt arbete under er APL, redovisning, diskussioner.

Länk till intressant arbete i en förskola

 

Ni genomför er APL veckorna 45-48

Redovisning måndag V 50

 

VARFÖR:

För att bli yrkesfärdiga inom arbetet med barn och ungdomar 

BEDÖMNING:

Examinationer kommer ske både enskilt-muntlig redovisning, inlämnade uppgift.

 


Läroplanskopplingar

Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

Lekens betydelse för barns lärande och växande.

Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.

Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.

Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
APL-uppgift

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback