Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Alla lika olika - Sh1a1

Dahlander Kunskapscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Inför lagen är vi alla lika, vi har alla lika värde enligt MR, men när vi tittar oss omkring ser vi att ingen människa är den andra lik - hur hänger det ihop?

Den här planeringen handlar om området i kursen som dels handlar om att vi alla har lika värde, alltså de mänskliga rättigheterna, dels är vi alla olika t ex på grund av olika utbildning, olika religion, olika kön, olika socioekonomisk bakgrund.  Hela området syftar till att du ska kunna visa att vi faktiskt kan vara både olika och lika samtidigt och hur det är en viktig del av demokratin.

Du ska förstå hur det svenska rättssystemet fungerar och hur våra olika livsförutsättningar kan påverka hur det går för oss i samhället.

Du använder MR som utgångspunkt.

Diskrimineringsgrunderna är centrala.

Analysverktyget handlar om att förstå orsaker, konsekvenser och föreslå åtgärder.

 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lag och rätt - sva
Brott och rättegång
Lag och rätt

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback