Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Luffarslöjd

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Du kommer under detta arbetsområde få utforska vad man kan göra av metalltråd i olika tjocklekar. Du kommer få prova på olika sätt att använda tråden samt vilka verktyg du kan använda, hur de fungerar och vad de heter.

 

Syftet med arbetsområdet

 • du får idéer och tankar genom att titta på olika föremål av metalltråd
 • du väljer vad du vill göra för föremål
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild i din lärlogg

 

Undervisningen

Du ska

 • Välja vilket föremål du vill göra 
 • Göra en skiss
 • Välja lämpligt material till det du valt att göra
 • Se till att arbetet går framåt
 • Skriva om ditt arbete i din loggbok
 •  

Detta betyder för dig

 • du har egna idéer som du ritar och tillverkar
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du tillverkar minst ett föremål i tekniken luffarslöjd
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din utvärdering vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback