Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

GOW - Grej of the week

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Här kommer du själv få träna på att redovisa din "Grej of the week" muntligt inför klassen. Du kommer att få söka efter källor på nätet, ta ut fakta, göra en minneskarta, träna källkritik och göra en egen Powerpoint. Du kommer även få ge respons på kamraters arbete.

Mål:

att muntligt redovisa/presentera egen "Grej of the week" för klassen (eller mindre grupp). 

att söka och sammanställa information från källor på nätet.

att ta ut stödord och göra en powerpoint med bilder 

att träna på att ge och ta kritik på andra elevers arbeten.  

Undervisning:

Du kommer att få undervisning i:

Hur man tar ut och sparar bilder (användarrättigheter)

Hur man tillverkar en powerpoint

Hur man är källkritisk (källvärdering) - vad ska man tänka på när man söker fakta på nätet. 

Hur man sammanställer fakta från källor på olika sätt (minneskartor)

Hur man kan ge respons

Hur man genomför en muntlig presentation (inledning, innehåll, avslut, anpassning) kroppsspråk, gester, miner, nervositet

 

Bedömning: 

- Förmågan att söka och sammanställa information samt kritiskt granska den.

- Förmågan att använda ämnesspecifika ord och begrepp.

- Förmågan att använda estetiska uttryck.

-Förmåga att ge omdömen av dina egna och andras texter.

-Förmågan att förbereda och genomföra muntliga redogörelser.

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Bedömning sker av din muntliga presentation av GOW.

Uppgift i källvärdering

Kompis-bedömning. Ge feedback kring arbetet med hjälp av en mall.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback