Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Huset ett skrivprojekt.

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Detta arbetsområde har hämtat inspiration från hur TV-serier är upplagda. Du ska få skriva din alldeles egna minroman i tio kapitel om ett hus där det händer olika saker. Du inspireras av en inledande text och bild. Till varje kapitel skriver du en berättande text där du även får rita och måla en passande bild till.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska skriva en miniroman "Huset" innehållande 10 kapitel. 
Inför varje kapitel läser läraren en exempelhistoria och visar en bild till. Därefter får du olika förutsättningar för att skriva din egen historia. Du ska efter varje kapitel få ge respons på en kamrats historia och ta emot respons från kamrat och vuxen. Du ska utefter den respons du får göra förändringar i din historia. 

Mål för arbetsområdet:

Att du utvecklar ditt språk och får kunskap om vad det innebär att skriva gestaltande.

Att de berättande texter du skriver innehåller gestaltande beskrivningar och en utvecklad handling.

Att du använder dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Att du utvecklar din förmåga att ge omdömen om andra texters innehåll och språk.

Att du lär dig bearbeta dina texter och att du utifrån andras respons bearbetar dina egna texter.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att:

 
- följa instruktioner

- bearbeta din text

- att ge och ta emot respons.

- beskriva miljöer och personer

- använda dialoger korrekt

- få en bra struktur i din berättelse

- att skriva med ett levande språk

- följa skrivregler


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Skriva åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback