Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skriva olika texttyper: Instruktion

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 augusti 2021

I skolämnet svenska kommer vi träna på att skriva olika texttyper. Du kommer få skriva instruktioner, argumenterande texter och berättande texter. Du kommer att ge respons på kompisars texter samt ta emot respons från kamrater.

Denna planering gäller texttypen instruktion; recept


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
SVENSKA Textskrivning, skrivregler samt kritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback