Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Novell

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

En novell är en kort skönlitterär text som berättar om en enda händelse med få personer. Noveller hittar man bl.a. i tidningar, tidskrifter och novellsamlingar. En novell utspelar sig oftast under kort tid och har alltid en tydlig konflikt och vändpunkt.

 

 

En novell är en kort skönlitterär text som berättar om en enda händelse med få personer. Noveller hittar man bl.a. i tidningar, tidskrifter och novellsamlingar. En novell utspelar sig oftast under kort tid och har alltid en tydlig konflikt och vändpunkt.

 

Under detta arbetsområde kommer vi grundligt gå igenom genren genom att:

 

  •  tydlig genomgång av genren
  • läsa och analysera noveller

  •  arbeta med hur man skriver miljö- och personbeskrivningar

  •  skriva en egen novell 

  • vi kommer även att arbeta med kamratrespons 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback