Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Grundläggande i Swahili

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Med hjälp av de angivna suffixen, skall du kunna få möjlighet att lära dig de 7 olika formerna för handlingsverben inom swahili språket. Du skall kunna ta reda på vilka suffix som gäller på ett handlingsverb och hur de används under lämpliga omständigheter.

 

  • Arbetssätt

Gemensamma genomgångar på lektioner
Gemensamma övningar
Enskilt arbete med övningsuppgifter

Konkretisering av mål

Eleven ska känna igen alla de 7 olika formerna för handlingsverben som också kallas för '' Kauli za utendekaji '' på swahili språket,  förstå deras funktion, kunna ange vad som är typiskt för respektive formen, att förstå och kunna använda de i olika sammanhang samt kunna göra jämförelser med aktiv och passiv formerna i svenska språket.

Bedömning

Eleven bedöms löpande efter sina insatser på lektionerna.

  • förmåga att känna igen i vilket form ingår ett handlingsverb.
  • förmåga att känna igen ett handlingsverb och att kunna jämföra det med andra.
  • förmåga att kunna använda något handlingsverb i olika sammanhang i rätt tempus .
  • förmåga att kunna känna igen samtliga formerna som används i en mening eller text.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter
Kauli za utendekaji, zoezi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback