Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnkonventionen

Hagadals förskola, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vi kommer att arbeta med Barnkonventionen för att uppmärksamma barngruppen om deras rättigheter. Detta kommer att ske på FN-dagen men också vid flera tillfällen under terminen. Vi arbetar med barnkonventionen utefter metoden - Bornholm.

Syfte

På s.5 i Läroplanen för förskolan (2018) står det under 1. Förskolans värdegrund och uppdrag att "Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter". 

Metod/Material

Vi kommer att använda oss av böcker för att uppmärksamma barnen på deras rättigheter genom Polyglutt, högläsning och andra språkmedvetna metoder som bornholmsmodellen har. De böcker som vi främst kommer att använda oss av är "Kompisböckerna - Barnkonventionen av Linda Palm". Böckerna handlar om "Barnets bästa, En egen plats, Ett eget namn, Få vård, Gå i förskolan/skolan, Känna trygghet, Lek, vila och fritid, Lika värde, Säga sitt och Äta mat". Dessa böcker tar upp en del av Barnkonventionens bestämmelser om barns rättigheter.

https://unicef.se/barnkonventionen

https://www.bornholmsmodellen.se/


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter