Skolbanken Logo
Skolbanken

Du och jag

Sollebrunns förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Under veckorna 36-41 arbetar vi med Du och Jag som är den första delen i vårt Lärohjul.

I denna första del i vårt lärohjul startar vi upp arbetet i Humlans grupp. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla att sin identitet och känna trygghet i den likväl som trygghet i gruppen. 

Genom bland annat samtal, musik, sång, rörelse, ramsor och lek påbörjar vi arbetet med att bli en grupp.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter