Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Islam

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I detta arbetsområde skall vi fördjupa oss inom världsreligionen islam. Islam är en monoteistisk religion som grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Det finns idag drygt 1,8 miljarder muslimer runt om i världen . Islam räknas därför som världens näst största religion. Att ha förståelse för andra människor och deras tro och tankesätt är en viktig kunskap att ha med sig inför framtiden.

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

 • Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 • Undervisningen skapar förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Till exempel...

 • ha kännedom om huvuddragen i islams historia
 • känna till islams urkunder och levnadsregler  
 • känna till olika inriktningarna inom islam samt hur dessa skiljer sig åt
 • ha en uppfattning om antalet anhängare samt religionens geografiska utbredning

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar
 • Textläsning
 • Muntliga diskussioner 
 • Instuderingsfrågor

Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback