Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Kroppen

Lorensberga F-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 28 oktober 2019

Hur tror du att du skulle se ut om du inte hade ett skelett? Tror du att hjärnan sover på natten? Vet du varför hjärtat slår snabbare när du springer? Kan du namnet på kroppens minsta muskel?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva, analytiska och procedur förmåga 

 • känna till begrepp inom temat
 • kunna berätta om skelettets funktion
 • kunna berätta om musklernas funktion
 • kunna berätta om hjärtat
 • kunna dokumentera ditt arbete
 • kunna delta i samtal

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få lyssna på genomgångar
 • se olika filmer som handlar om kroppen
 • arbeta i grupp
 • få arbeta med olika arbetsblad
 • få dokumentera ditt arbete med text och bilder

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • känna till och kunna använda begrepp inom temat
 • delta i diskussioner
 • genomföra en enkel undersökning
 • beskriva samband i kroppen
 • förklara olika funktioner i kroppen

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan under lektionerna både muntligt och skriftligt.

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback