Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ADIADM51, HADHAN51, INMINF51, INPNAT51, INPINK51, SECSER51

AHADM Åk1 och 2 Grovplanering

Höghammargymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Pedagogisk planering för Åk 1och 2, AHADM Höghammargymnasiet

Du kommer att deltaga aktivt i att driva och sköta Handelsprogrammets verksamhet i affär och tryckeri.

Vi har målsättningen att skapa en miljö som är så lika en vanlig arbetsplats som möjligt.

Du kommer att jobba med bla:

  • beställningar
  • produktion
  • kundbemötande
  • arbetsmiljö 
  • ekonomi
  • leveranser
  • Kopiering,laminering, spiralbindning mm
  • olika program i datorn tex. Word, Power Point, Excel, Photoshop.
  • miljöarbete

Arbetet sker både i affär och tryckeri och på APL,samt med teoretiska uppgifter i klassrummet.

Med det här sättet att arbeta kommer vi att täcka in alla de centrala målen i de olika kurserna som du läser i åk 1 och 2.

 


Läroplanskopplingar

Organisation och administration i olika verksamheter.

Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer.

Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering.

Material och teknisk utrustning för administrativt arbete.

Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram.

Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post.

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt.

Branscher och arbete inom handels- och tjänstesektorn.

Olika former av försäljning av varor och tjänster inom handels- och tjänstesektorn, till exempel torghandel, handel i butik och näthandel.

Affärsidéer inom olika företag, till exempel val av varor och tjänster samt servicekoncept.

Miljöfrågor och miljömärkning.

Material och utrustning inom handels- och tjänstesektorn.

Arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, till exempel påfyllning av varor, kopiering och kundkontakt.

Service och bemötande.

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel konsumentköplagen och diskrimineringslagen.

Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.

Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten.

Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.

Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling.

Datalagring och datasäkerhet.

Informationssökning med modern teknik. Informationshantering och kritisk granskning av information.

Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information.

Etik och sekretess i samband med information och kommunikation.

Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.

Service i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.

Serviceinriktat förhållningssätt.

Språk och kommunikation i olika servicesituationer.

Bemötande i olika servicesituationer.

Lagar och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel personuppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Grovplanering